αίτημα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗς ΔΙΑΦΘΟΡΑς ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗς ΕΥΡΩΠΗΣ

Καλούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση να εγκρίνει την οδηγία που προστατεύει τους whistleblowers (μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος), οι οποίοι προς το παρόν υφίστανται αντίποινα επειδή εκφράστηκαν ανοιχτά κατά της απάτης και της διαφθοράς και μερικές φορές μάλιστα με κίνδυνο της ζωής τους.

Χρειάζεται πραγματικό θάρρος να καταδικάσουμε ανοιχτά τη διαφθορά. Όσοι κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για παρανομία στον εργασιακό τους χώρο είναι πραγματικοί υπέρμαχοι της δημοκρατίας και της ελευθερίας του λόγου. Δεν πρέπει να αντιμετωπίζουν αντίποινα, εκφοβισμό ή ανεργία για πρόληψη και καταγγελία ζημιών σε βάρος του δημοσίου συμφέροντος. Όχι μόνο θα πρέπει να προστατεύονται νομικά οι whistleblowers, αλλά θα πρέπει να ενθαρρύνονται να εκφράζονται ανοιχτά και να δέχονται ευχαριστίες για τη συμβολή τους.

Χρειάστηκαν πάνω από δύο χρόνια εκστρατείας με 90 Ευρωπαϊκές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, για να φτάσουμε στο πρώτο, σημαντικό βήμα: το σχέδιο πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το οποίο ανακοινώθηκε πέρυσι τον Απρίλιο. Αυτό απετέλεσε την αρχή μιας σοβαρής προσπάθειας για την προστασία των whistleblowers που πρέπει να ολοκληρωθεί χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση. Η πρόταση οδηγίας πρέπει να εγκριθεί πριν λήξει η νομοθετική εντολή, διαφορετικά, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα χάσει την ευκαιρία να προστατεύει τους πολίτες εκείνους που καταγγέλλουν παρανομίες.

Στα τέλη του 2018, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο άκουσε τις προτάσεις της κοινωνίας των πολιτών και τις προτεινόμενες βελτιώσεις που θα καθιστούσαν την προστασία των whistleblowers της Ευρώπης πραγματικά παγκόσμιας κλάσης. Αυτή τη στιγμή τα Ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα έχουν ξεκινήσει τριμερή διαπραγμάτευση για να διατυπώσουν το τελικό κείμενο. Πρέπει να εκμεταλλευτούμε τη χρονική στιγμή, ώστε οι μελλοντικοί whistleblowers σε ολόκληρη την Ένωση να γνωρίζουν ότι θα μπορούν να μιλούν ανοιχτά και να ακολουθούν τη συνείδησή τους χωρίς φόβο.

Επιθυμούμε η οδηγία να αποτελέσει πραγματικό μέτρο προστασίας για τους whistleblowers σε όλη την Ευρώπη, ώστε να μη χρειαστεί κανείς να διακινδυνεύσει την υγεία, την καριέρα ή την ιδιωτική του ζωή όταν κρούει τον κώδωνα για διαφθορά ή παρανομία. Υπάρχει ισχυρή δημόσια υποστήριξη των whistleblowers σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά πολλά κράτη μέλη απέτυχαν να θεσπίσουν επαρκή μέτρα προστασίας. Οδηγία της ΕΕ θα καθορίσει την ελάχιστη προστασία για τους whistleblowers σε ολόκληρη την Ένωση και θα βελτιώσει την ισότητα μεταξύ των πολιτών της ΕΕ.

Ως εδώ! Η προστασία των whistleblowers θα πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της. Χρειαζόμαστε μια ισχυρή οδηγία, η οποία να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής:

• Η προστασία των whistleblowers πρέπει να επεκταθεί σε όλους τους τομείς της νομοθεσίας της ΕΕ, που να καλύπτει τους εργαζόμενους σε διάφορους τομείς και κάθε είδους εργασία.
• Οι whistleblowers θα πρέπει να είναι σίγουροι για το κατάλληλο άτομο στο οποίο θα απευθυνθούν για την καταγγελία τους. Το άτομο αυτό δεν θα αφορά πάντα μέλος του οργανισμού όπου συνέβη το αδίκημα.
• Οι whistleblowers θα πρέπει να μπορούν να απευθύνονται σε συνδικάτα, ΜΚΟ και στα μέσα ενημέρωσης. Οι εν λόγω οργανισμοί έχουν τη δυνατότητα να συμβουλεύουν τους whistleblowers για την καλύτερη πορεία δράσης και να τους βοηθούν να επιτύχουν αλλαγές, εφιστώντας την προσοχή του κοινού για τα ζητήματα όπου είναι απαραίτητο.